Kurser

 

Ingen kurs planerad i dagsläget.


Kontaktperson: Anne-Charlotte Schuber 070-3850505

Rakubränning


Raku är en mycket gammal och fascinerande bränningsteknik där resultatet av bränningen kan skådas omgående.

Med hjälp av en rakutång plockas de rödglödgade keramikföremålen ur ugnen och läggs i en spann fylld med t ex sågsån. Syretillförseln stryps och det sker en lokalreduktion, d v s vissa metalloxider reduceras till metall.

 Därpå kyls föremålet snabbt genom att doppas i vatten och putsas sedan rent. Man kan se en glänsande färgutveckling.

Om föremålet enbart tas ur ugnen och kyls i luften innan det placeras i vatten kommer färgutvecklingen se helt annorlunda ut. Ett överskott av syre har resulterat i oxidation.

Grovt chamotterade leror används ofta och glasyrerna består av frittor, metalloxider och leror.

 Rakuföremålen skröjbränns i en vanlig elugn. Själva rakubränningen utförs i fabriks- eller hemmabyggda ugnar.

 Rakubränningar sker alltid utomhus. Samma material används till raku som till övrig traditionell framställning av keramik.

 Raku sker vid en relativt låg temperatur där rödglödgade föremål tas ur ugnen. Det är således viktigt att välja leror som tål höga temperaturväxlingar.

Följande lertyper passar till raku:

1161 ”T” vit, till modellering och drejning av mycket stora föremål.

KM 0,5/45% vit, till modellering

gulbrännande lera 1121 till drejning.

 Av de mörka lertyperna rekommenderas 1154 och den järnhaltiga 1438 som är en utomordentlig lera lämpad till handbyggning.

Vid glasering av rakuföremål används frittor °råglasyrer).

Raku