Verksamhetsberättelse 2023

Mora Art Center

En öppen kreativ verkstad 20240123

Verksamhetsberättelse/rapport för 2023

Människor i alla åldersgrupper förenas för att tillsammans utveckla olika tekniker utifrån sina egna förutsättningar.

Mora Art är en ideell förening utan vinstintresse.

Syftet är att utveckla alla tekniker i en verkstad till nytta för alla - amatörer och konstnärer. Mora Arts verkstad är Moras enda med olika kreativa utvecklingsmöjligheter.

Mora Arts lokaler ligger i Mora-Norets Folkets Hus.

Mora Arts studio består av 3 rum + ett glaseringsrum. Vi utövar olika konst och hantverksaktiviteter. Vi i föreningen har under året träffats på verkstaden, via möten och/eller FB grupp och kontinuerligt planerat verksamheten. Styrelsen har även haft möten via privat FB grupp.

Efter projektet 65+ tillsammans med region Dalarna, är det många under året som frågat efter fortsättning.

MoraArt har betydande lager av olika material.

Vi har olika stengodsleror samt gjutlera. Färgmedier som vi behöver för dekoration. Ett trettiotal glasyrer. Råämnen som färgpigment, underglasyr och oxider för att göra egna glasyrer, engober och olika dekormrger. Vi har också ett stort antal gjutformar. Ca 50 st.

Föreningen har en keramikugn, en raku- ugn (plus en inlånad), en glasugn tre drejskivor, en hänkelpress, en högtryckstvätt, en glasyrspruta, en skärmaskin, en putsmaskin, lödkolv samt utsug.

Till glasfusing har vi konstglas, dichloric glas, millifiori, glasstänger och glasfärger. Vi har haft separata träffar där medlemmar, barn och äldre tillverkat konstverk och jätte populära smycken. Till Tiffanyteknik har vi olika skärverktyg, skärmaskin, putsmaskin, material till tennlödning. Tennstänger lödvatten och kopparband . Till Tiffany är det speciellt glas. Vi återanvänder även glas.

Till screentryck har vi investerat i uv-lampa, har ramar, färger till glas, keramik och textil. Ett stort specifikt konsthantverk.

Vi har en fungerande verkstad i Folkets hus Mora-Noret. För att kunna hålla verkstaden igång måsta alla ugnar och allt material ständigt uppgraderas. Vi måste vara beredda på nya kostnader.

Hemsidan är www.Mora Art Center. Under året har vi beslutat att byta hemsida beroende på kostnad. Vi har också en sluten grupp med samma namn på Facebook, för medlemmar. Marknadsför oss på olika sätt, genom Masen, grupper på Messenger, nätet och eget informationsblad.

Vi har ett bra samarbete med studieförbundet vuxenskolan som vi träffar kontinuerligt. Vi har även samarbete med andra lokala och externa grupper ex. Mora folkhögskola, FUB, Mora kommun, Mora Norets folkets hus.

Varje torsdag har vi öppet för medlemrnar mellan 1 1.00 — 15.00. Varje vecka har det varit ca 10 personer där på eget initiativ. Medlemmar har till självkostnadspris hyrt in sig och arbetat själva på lediga tider. Ofta hela familjer.

Vi har haft under året, 6 terminskurser i keramik för vuxna 8 tillfällen/ 3 tim/gång och 1 ggr/vecka/

2 terminskurser i keramik för barn 7-15 år. Det har varit 2 tim /8 personer/kurs.

Vi har haft stor efterfrågan på kurser, tyvärr kan vi inte tillgodose alla utan en del står kvar som reserv. Ca 60 personer har deltagit i kursverksamhet. terminskurser i keramik

Veckoslutskurser har det varit 3 st i keramik, lördag och söndag och 1 st i glasfusing lördag.

På grund av vädret har vi endast haft 2 dagar rakubränning det är varit mycket efterfrågat.

Vi har också haft konstnärsträffar varje vecka, där intresserade medlemmar utifrån plats är välkomna. Vi målar i det mediet som känns bra just då. Det kan vara akvarell, olja, keramik eller glas. Vi diskuterar olika konstformer och lär av varandra.

Hösten 2023 hade vi 10-årsjubileum i folkets hus med utställningar av våra medlemmar. Keramikalster glasfusingkonst och olje/akvarellmålning visade upp Det var öppet för alla medlemmar att delta utan kostnad. Kaffeservering och julklappslotteri. Barn och äldre var alla delaktiga i dagen, guidade runt och visade olika tekniker i verksamheten. Ett fint och trevligt jubileum som var mycket välbesökt.

I vår "förening" har vi nu ca 80 aktiva medlemmar/deltagare, alla åldrar, från 6— 75 år. De flesta har tillkommit genom djungeltelegrafen. Flera består av hela familjer.

I vår Fb-gupp har vi 200 personer.

Verksamheten ser väldigt bra ut med stort deltagande av både kursdeltagare och medlemmar.

Anne-Charlotte Schuber             Marie-Louise Sander

Ordförande                                     Sekreterare


Home Page